Kontakt

Udruga Hrvatska kulturna baština i tradicija
  je registrirana 20 listopada 2011.godine u Zagrebu.
broj žiro računa  23600000-1102241800 ;
IBAN : HR7723600001102241800
OIB:  37411818621
MB : 02809630-000

članovi udruge su :
predsjednik Udruge   Dalibor Platenik
tajnica  Ana Marija Franić
dopredsjednik Alen Međić

Kontakt adresa :
Hrvatska kulturna baština i tradicija
Dugi Dol  66
10000 Zagreb
Hrvatska

e mail :  udrugatradicija@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.